Ks. Kazimierz Gwiazda

Ks. Kazimierz Gwiazda (ur. 20 marca 1904 r. w Szczerzewie w parafii Czerwińsk, zm. 8 kwietnia 1965 r. w Glinojecku) – wikariusz przasnyski w latach 1934-1945, kapelan ZWZ-AK, wieloletni proboszcz w Glinojecku. Syn Antoniego i Franciszki z Piekutów. Jego rodzice wkrótce przenieśli się do Czerwińska. Uczęszczał do niższego seminarium duchownego w Płocku, gdzie w 1924 r., otrzymał maturę. Następnie podjął studia uniwersyteckie w Warszawie, wstąpił do wojska, ukończył szkołę podchorążych, by w 1928 r. zgłosić się do seminarium duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1934 r. w bazylice katedralnej płockiej z rąk biskupa A. Nowowiejskiego. Wkrótce po święceniach otrzymał nominację na wikariusza w Przasnyszu, gdzie proboszczem i dziekanem był jego wuj, ks. J. Piekut. W Przasnyszu pracował przez jedenaście lat. Był inicjatorem utworzenia parafii w Skierkowiźnie. Ponieważ w Janowie ks. kan. W. Biały pobudował nowy murowany kościół, dotychczasowy, drewniany był do nabycia. Za wiedzą i zgodą swego proboszcza ks. Gwiazda kupił ten drewniany kościół i przewiózł go do Skierkowizny. Wtedy ks. dziekan zwrócił się do arcybiskupa Nowowiejskiego o erekcję parafii w Skierkowiźnie. W okresie okupacji hitlerowskiej ks. Gwiazda pozostał w Przasnyszu. Niósł pomoc Żydom oraz innym osobom, które znalazły się w potrzebie. Był kapelanem ZWZ i AK, ps. „Chór”. Po wojnie nie ukrywał swego negatywnego stosunku do nowego ustroju. Gdy wiosną 1945 r. został spoliczkowany przez pijanego współpracownika milicji, ogłosił ten fakt z ambony. Krytykował również publicznie posunięcia personalne komunistów. W gronie przedstawicieli władz, na zebraniu w Przasnyszu, miała zapaść decyzja o likwidacji księdza. Informacja o planowanym morderstwie przeciekła do byłych żołnierzy AK, którzy przerzucili księdza do Ostrołęki. W październiku 1945 r. ks. Gwiazda otrzymał samodzielną placówkę duszpasterską w Sobowie. Pracował tam dwa lata. Uporządkował cmentarz przykościelny, wykonał ogrodzenie i pobudował schody, postawił również kapliczkę na cmentarzu grzebalnym, remontował plebanię i budynki parafialne. 15 kwietnia 1947 r. przeniósł się na probostwo do Malużyna, gdzie poza pracą duszpasterską prowadził remonty kościoła. 22 października został proboszczem w Glinojecku, gdzie obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. W ostatnich latach życia zapadł na zdrowiu - cierpiał na serce i rozedmę płuc. Zmarł. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.  

Bibliografia:
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część trzecia, Przasnysz-Ciechanów 2009, s. 87-95.
2. Zbigniew Czaplicki, Zabić księdza, „Tygodnik Ostrołęcki” 1 VIII 2000, nr 63, s. 8.
3. Aleksander Drwęcki, Wspomnienia o ks. Kazimierzu Gwiaździe wikariuszu przasnyskim, „Ziemia Przasnyska” 2000, nr 7, s. 10;.
4. Michał Marian Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. 1, cz. 2, s. 124-126.
5. Wacław Jezusek, Śp. ks. Kazimierz Gwiazda, proboszcz parafii Glinojeck, MPP 1965, nr 6, s. 144-146.
6. Kazimierz Gwiazda, pl.wikipedia.org.
7. Saturnin Wierzbicki, Byli naszymi duszpasterzami, s. 161-162.