Julianna z Koziebrodzkich Klicka

Julianna Tekla Elżbieta z Koziebrodzkich Klicka (ur. 29 grudnia 1813 r. w Rycicach, zm. 18 maja 1881 r. w Warszawie) - właścicielka majątku Rycice, jedna z organizatorek powstania styczniowego na północy powiatu przasnyskiego.

Była córką Onufrego Anastazego Koziebrodzkiego h. Boleścic, dziedzica dóbr w ziemi dobrzyńskiej oraz Elżbiety Estery Zielińskiej h. Świnka, która otrzymała w posagu Rycice. Matka zmarła zaraz po urodzeniu Julianny. Wcześniej wydała na świat Leona Bolesta (1809-1852), właściciela Brzozowa Starego w par. Dzierzgowo, Ignacego (ur. i zm. 1810) oraz Konstancję Teklę (1812-1896), która wyszła za mąż za Tadeusza Leona Duczymińskiego, dziedzica Szumska, Dzierzgowa i innych okolicznych dóbr.

Julianna w 1832 r. poślubiła Pawła Klickiego (1802-1857), dziedzica Choszczewki w par. Dzierzgowo, syna Franciszka i Marianny z Koźniewskich. Kliccy mieli córkę Walerię (1833-1880) i syna Jana Feliksa Gustawa (ur. 1834). Waleria była kolejną dziedziczką Rycic, poślubiła w 1855 r. Eugeniusza Rykowskiego, dziedzica dóbr Krzynowłoga Wielka.

Julianna Klicka wg Eugeniusza Kłoczowskiego "była to pani ogromnej energii, która patriotyzm godziła z rozsądkiem i umiała o wszystkim decydować". Po wybuchu powstania styczniowego zasilała mundurami i kandydatami do powstania partię przasnyską. Orientowała się bardzo dobrze w sytuacji miejscowej, wspierała gotówką i prowiantem insurgentów ukrywających się w Opaleńcu. Dwór krzynowłoski, po przeprowadzce do Rycic owdowiałej Walerii Rykowskiej, stał się miejscem przechowywania rannych powstańców.

Julianna z Koziebrodzkich Klicka pochowana została w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie (kwatera 178, rząd 1, miejsce 28,29).

BIBLIOGRAFIA

1. Piotr Kaszubowski, Ziemianie powiatu przasnyskiego wobec powstania styczniowego, w: Ziemianie Mazowsza IV. Ziemianie mazowieccy wobec obronności ojczyzny. Od konfederacji