Ostaszków. St. post. Władysław Woźnicki

Syn Szczepana, urodził się 4 sierpnia 1888 r. w Sierakowie. W policji służył od 1920 r. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Jednorożcu pow. przasnyski na stanowisku komendanta. Mieszkał w Jednorożcu. Miał żonę Annę, córkę Ignacego.
Po agresji sowieckiej na ziemie Rzeczpospolitej osadzono go w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Twerze i pogrzebany w Miednoje. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 09 IV 1940 r. nr 020/3 poz. 91. W 2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Upamiętnia go dąb zasadzony 5 września 2009 r. w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.