Marian Kobyliński

Marian Kobyliński (ur. 2 sierpnia 1894 r. w Osówcu Szlacheckim, zm. w sierpniu 1920 r.) - uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r.
Był synem Marcelego i Aleksandry z Chmielińskich, rolników z Osówca Szlacheckiego. Mieszkał w miejscowości rodzinnej. Brał udział w wojnie 1920 r., wzięty przez bolszewików do niewoli, został zamordowany w sierpniu 1920 r. w okolicach Brześcia Litewskiego.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1894, akt chrztu nr 257; tamże, 1930, akt zgonu nr 132.
2. Aleksander Drwęcki, Cmentarz parafialny w Przasnyszu, Przasnysz 2003, s. 113.