Maciej Kołakowski

Maciej Kołakowski (ur. 20 stycznia 1844 r. w Żarnowie w parafii Grudusk, zm. 20 kwietnia 1923 r. w Bogatem) – nauczyciel, weteran powstania styczniowego
Był synem Józefa Kołakowskiego, dziedzica części wsi w Żarnowie i Julianny z Chmieleńskich. 
W powstaniu styczniowym należał do stronnictwa „czerwonych”. Brał udział w walkach na terenie powiatów mławskiego i przasnyskiego. Ranny w boju, zamieszkał w Bogatem w powiecie przasnyskim. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w gminnej szkole z językiem urzędowym rosyjskim. 
Doczekał niepodległej Polski. Wymieniony został w Imiennym wykazie weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r., uznanych na zasadzie Ustawy z dnia 2.8.1919 roku (Dziennik Praw Nr. 65 ex 1919 r.) przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu), stanowiącym dodatek do „Dziennika Personalnego”nr 5 z 11 marca 1922 r. 
Poślubił Józefę Teodorę Nasfeter (1844-1932), pochodzącą z Zielonej Ciechanowskiej, córkę Szczepana i Tekli z Krzyżewskich. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bogatem. Na jego grobie z charakterystycznym kamiennym krzyżem, znajduje się wyryty napis: „Maciej Kołakowski. Weteran z 1863 r. Żył lat 80. Zm. 20IV 1923 r. Prosi o Zdr. Mar.”

BIBLIOGRAFIA
1. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. na zasadzie Ustawy z dnia 2.8.1919 roku (Dziennik Praw Nr. 65 ex 1919 r.) przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu, Nr. 2), stanowiącym dodatek do „Dziennika Personalnego”  nr 5 z 11 marca 1922 r., s. 7. 
2. Relacja Kazimierza Wendy z 2003 r., w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu.