Adam Szczepan Rykowsk

Adam Szczepan Rykowski (ur. 23 grudnia 1845 r. w Dzierzędze, w parafii Krzynowłoga Wielka – zm. 4 marca 1925 r. w Nowej Wsi w parafii Duczymin) – weteran powstania styczniowego.
Był synem szlachcica cząstkowego Kazimierza i Marianny z Romanów. Walczył w powstaniu styczniowym, za co jako weteran w wolnej Polsce otrzymał awans na podporucznika.
W 1870 r. poślubił w Krzynowłodze Wielkiej Teklę Żbikowską z Wykna, córkę Józefa Łączyńskiego i Antoniny z Bączkowskich, wdowę po Walentym Żbikowskim, zmarłym w 1868 r. W 1904 r. owdowiał, mieszkał wówczas w Jedlince. Dwa lata później ożenił się ponownie z  Marianną Rozalią Wesołowską, urodzoną w parafii Opaleniec córką Bartłomieja Rybińskiego i Marii z Perłowskich, wdową po Antonim Wesołowskim, zmarłym w 1905 r. W 1923 r. mieszkał w Duczyminie. 
BIBLIOGRAFIA
1. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. na zasadzie Ustawy z dnia 2.8.1919 roku (Dziennik Praw Nr. 65 ex 1919 r.) przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu), stanowiącym dodatek do „Dziennika Personalnego”  nr 10 z 12 marca 1921 r., s. 41.
2. Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 59
3. Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 59.
4. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej: 1845, akt urodzenia nr 175; 1870, akt małżeństwa nr 17.
5. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Duczyminie: 1904, akt zgonu nr 5; 1906, akt małżeństwa nr 11; 1925, akt zgonu nr 3.