Gustaw Gabriel Cybulski

Gustaw Gabriel Cybulski (ur. 17 marca 1845 r. w Przasnyszu, zm. w 1923 r.) – powstaniec styczniowy. 
Był synem  Feliksa Cybulskiego, obrońcy przy Sądzie Pokoju Okręgu Przasnyskiego oraz Joanny Aleksandry z Totlebenów. Walczył w powstaniu styczniowym, za co jako weteran w wolnej Polsce otrzymał awans na podporucznika.
W 1888 r. w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie poślubił Stanisławę Wacławę Stefańską. W „Roczniku Oficerskim” 1923 r. wymieniony był jako mieszkaniec Warszawy. Zapewne zmarł w tym roku, bo w kolejnym „Roczniku” już nie występuje. 
BIBLIOGRAFIA
1. Archiwum Państwowe w Pułtusku, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu: 1845, akt urodzenia nr 134. 
2. Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Narodzenie Najświętszej Marii Panny Warszawa – Leszno: 1904, akt małżeństwa nr 108.
3. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. na zasadzie Ustawy z dnia 2.8.1919 roku (Dziennik Praw Nr. 65 ex 1919 r.) przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu, Nr. 2), stanowiącym dodatek do „Dziennika Personalnego” nr 5 z 11 marca 1922 r., s. 4; 
4. „Rocznik Oficerski” 1923, Warszawa 1923, s. 40.