Henryk Kajetan Niwiński

Starszy posterunkowy Policji Państwowej urodził się 6 sierpnia 1891 roku w Warszawie jako syn Bolesława i Julii z Izbickich. W policji służył od 1922 roku. Służbę pełnił w województwie warszawskim – w Płocku, Płońsku i Przasnyszu, a we wrześniu 1939 roku w Grodzisku Mazowieckim. Henryk Kajetan Niwiński był więźniem obozu w Ostaszkowie. W 1940 roku został zamordowany w Twerze. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Pośmiertnie został awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej. Jego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej w parku przy ul. Kolejowej w Płońsku.