Jerzy Miączyński "Bohun" "Szary" 

Czesław Duma "Nieznany" (ur. 14 października 1925 r. w miejscowości Jeziórko w powiecie tarnobrzeskim, zm. 11 lutego 1949 r. w Warszawie) - żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ofiara represji stalinowskich.
Był synem Józefa i Weroniki z domu Maciuba. Mieszkał w Chorzelach, zajmował się rolnictwem. W styczniu 1947 r. wstąpił do oddziału Bolesława Szyszki ps. „Klon”, podlegającego Komendzie XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działającego na terenie gmin Baranowo i Zaręby w powiecie przasnyskim oraz Czarnia i Kadzidło w powiecie ostrołęckim. Nosił pseudonim "Nieznany". Po zreorganizowaniu struktury okręgu przez Józefa Kozłowskiego ps. „Las”, Czesław Duma został w lutym 1948 r. zastępcą komendanta Komendy Powiatowej „Płomień I” – Henryka Pyśka ps. „Dąb II”. Obszar jej działania obejmował powiaty przasnyski oraz ostrołęcki. 10 sierpnia 1948 r. Czesław Duma został zatrzymany i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Chorzelach z 28 października 1948 r. skazany na karę śmierci. Sąd nie znalazł okoliczności łagodzących, a młody wiek oskarżonego uznał za okoliczność obciążającą. Naczelny Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w mocy. Czesław Duma stracony został w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Szczątki Czesława Dumy zostały odnalezione w 2013 r. na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. 21 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim wręczono notę identyfikacyjną jego rodzinie.
BIBLIOGRAFIA
1. Piotr Kaszubowski, Biografie z Katynia i Miednoje..., "Tygodnik Przasnyski" nr 17 z 25.04.2017, s. 23.
2. Kolejne ofiary totalitaryzmów odzyskują nazwiska: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39738,Kolejne-ofiary-totalitaryzmow-odzyskuja-nazwiska.html.
3. Wojciech Łukaszewski, Ofiary komunizmu w powiecie przasnyskim: https://to.com.pl/ofiary-komunizmu-w-powiecie-przasnyskim/ar/6303606.
4. Tadeusz Swat, "...Przed Bogiem i historią". Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003, s. 44-45.