Felicjan Jan Stryjewski

Felicjan Jan Stryjewski (ur. 20 października 1843 r. w Nałęczach w parafii przasnyskiej, zm. po 1928 r.) – powstaniec styczniowy.
Był synem Kazimierza Stryjewskiego, dziedzica części szlacheckiej wsi Nałęcze i Rozalii z Nałęczów. W 1865 r. poślubił w Zielonej Ciechanowskiej wdowę Franciszkę Grabowską, córkę Ludwika Gogolewskiego i Katarzyny z Miłoszewskich. Mieszkał wówczas w Brzozówku, przy matce. Z Franciszką miał trzech synów: Stanisława, Antoniego i Aleksandra. Dwóch pierwszych zmarło w dzieciństwie, a trzeci w 1900 r. w wieku 25 lat. Felicjan był wówczas oficjalistą, mieszkającym w Kołaczkowie w parafii Pałuki. W 1920 r. mieszkał w Łukowie w parafii Karniewo (powiat makowski). W tym roku zmarła jego żona. 
Wymieniony w Imiennym wykazie weteranów powstań narodowych powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. z 12 marca 1921 r. oraz w „Rocznikach Oficerskich” z lat dwudziestych. Miał stopień podporucznika. Data śmierci nieustalona. 
BIBLIOGRAFIA
1. Archiwum Państwowe w Pułtusku (dalej: APP), Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu 1844: akt urodzenia nr 245. 
2. Archiwum Państwowe w Mławie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zielonej 1865: akt małżeństwa nr 2. 
3. APP, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Karniewie 1920: akt zgonu nr 29. 
4. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. na zasadzie Ustawy z dnia 2.8.1919 roku (Dziennik Praw Nr. 65 ex 1919 r.) przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu), stanowiącym dodatek do „Dziennika Personalnego” nr 10 z 12 marca 1921 r., s. 45. 
5. „Rocznik Oficerski” 1923, Warszawa 1923, s. 61.
6. „Rocznik Oficerski” 1924, Warszawa 1924, s. 107
7. „Rocznik Oficerski” 1928, Warszawa 1928, s. 871.