Stanisław Bojanowski

Stanisław Bojanowski (ur. 6 stycznia 1912 r. w Łodzi, zm. w 1940 r. w Twerze) – posterunkowy Policji Państwowej, ofiara Zbrodni Katyńskiej

Był synem Marcina i Wiktorii z Chmielewskich. W policji od 1937 r. jako kandydat kontraktowy na szeregowego. Po ukończeniu Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski, przydzielony do województwa warszawskiego. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Krasnem, w ówczesnym powiecie ciechanowskim.

Więziony w Ostaszkowie, figuruje na liście wywozowej L. 020/3 (10), 3077. Rozstrzelany przez sowietów, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień aspiranta policji państwowej.

BIBLIOGRAFIA

Na posterunku. Policja Państwowa w powiecie przasnyskim 1919-1939, Przasnysz 2019, s. 115.

Katyń 1940: https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r56990148,BOJANOWSKI.html.

Sejm Wielki.pl: https://www.sejm-wielki.pl/b/katyn.11901