Szczepan Kołakowski

Szczepan Kołakowski (ur. 26 grudnia 1901 r. w Pienicach k. Krasnosielca, zm. w 1920 r.) - uczestnik wojny polsko-sowieckiej.
Był synem Franciszka i Józefy z Milewskiej, rolników z Pienic. W 1919 r. w wieku 18 lat poszedł na wojnę polsko-sowiecką jako ochotnik. Zginął prawdopodobnie pod Kijowem.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnosielcu, 1901, akt chrztu nr 335.
2. Informacja pisemna Henryki Kaszczyj.