Maria Keczmerska (1917-1993), nauczycielka TON

Urodziła się w Moskwie 11 lutego 1917 r. jako córka Józefa i Zofii z d. Granica. Ojciec, pracownik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu, został w 1920 r. wywieziony przez bolszewików jako zakładnik. Zginął w okolicach Smoleńska. Była absolwentką Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Przasnyszu (matura 1936). Ukończyła germanistykę na UW (w momencie wybuchu II wojny światowej była studentką 4. roku). W czasie okupacji niemieckiej pracowała oficjalnie w magistracie jako tłumacz burmistrza i jego zastępcy. Współpracowała z wywiadem ZWZ, od 1942 r. jako zaprzysiężony członek AK, pseudonim „Kama”. Była nauczycielką TON. Prowadziła komplety w zakresie szkoły średniej, była sporadycznie płatnikiem TON – doręczała kolegom przyznane zapomogi pieniężne. Po 1945 r. była germanistką w przasnyskim LO. Nie była dobrze widziana przez nowe władze, również szkolne. W 1949 r. wyjechała z Przasnysza i objęła stanowisko K Sodalicja Mariańska z ks. dr. B. Dudzińskim, s. M. Anielską, s. A. Strzelińską oraz I. Kaszyńską, zb. Muzeum Historycznego w Przasnyszu 78 w liceum w Białogardzie. Pracę w LO w Przasnyszu ponownie podjęła w 1958 r. Uczyła języka niemieckiego i łaciny do 1980 r. W styczniu 1959 r. stanęła na czele Sekcji Kronikarskiej, mającej na celu odtworzenie historii szkoły w związku z planowanym na czerwiec tego roku I Zjazdem Absolwentów i Wychowanków. Założyła pierwszą kronikę LO, a efektem jej wieloletniej pracy nad historią szkoły była opracowana w maszynopisie trzytomowa monografia pt. Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (cz. 1 obejmowała lata 1923–1939, cz. 2 ukazywała losy nauczycieli i wychowanków w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej, cz. 3 omawiała okres powojenny do 1985 r.) Mieszkała we własnym domu przy ul. Rynek, uczyła tam prywatnie niemieckiego. Nie założyła rodziny. Zmarła 1 października 1993 r. w Przasnyszu. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu (kwatera 21, rząd 6, nr 154). 
BIBLIOGRAFIA: 
A. Drwęcki, Cmentarz parafialny w Przasnyszu, Przasnysz 2003, s. 110.