Józef Jankowski

Posterunkowy Policji Państwowej Józef JANKOWSKI urodził się 16 września 1898 roku w Bogdanach w powiecie przasnyskim jako syn Piotra i Antoniny z Abramskich. Dwa dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej. W policji służył od 1923 roku, we wrześniu 1939 roku w województwie warszawskim. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej. Więziony w obozie w Ostaszkowie, w 1940 roku został zamordowany w Twerze. Obecnie jego szczątki spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Pośmiertnie został mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został odczytany na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w dniu 10 listopada 2007 roku, podczas uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.