Mikołaj Fulgenty POSZEPCZYŃSKI (1896-1943) - oficer WP, nauczyciel

Urodził się 6 grudnia 1896 r. w Lutomiersku (woj. łódzkie), jako syn kupca Stanisława Poszepczyńskiego i Konstancji ze Smulskich.

Był oficerem 13 pułku piechoty, stacjonującego w okresie międzywojennym w Pułtusku. W wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. był dowódcą plutonu w stopniu podporucznika. Od 1928 do 1939 r. pracował jako nauczyciel przysposobienia wojskowego w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Przasnyszu. W marcu 1939 r. był powiatowym komendantem PW w Szczuczynie. Miał wówczas stopień kapitana. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym w Lublinie (Majdanek), zmarł 29 marca 1943 r.

W 1923 r. zawarł w Warszawie związek małżeński z Eugenią Teodozją Górską. Miał z nią syna Remigiusza Olgierda (zm. 1944).

Odznaczony został Medalem Niepodległości (1938).

BIBLIOGRAFIA

1. 13 Pułk Piechoty (II RP): https://pl.wikipedia.org/wiki/13_Pułk_Piechoty_(II_RP).

2. Obwodowe i powiatowe komendy Przysposobienia Wojskowego:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodowe_i_powiatowe_komendy_Przysposobienia_Wojskowego.

3. Geneteka. Genealogiczna kartoteka – baza urodzeń, małżeństw i zgonów: https://geneteka.genealodzy.pl/.

4. Kwiecińscy + Poszepczyńscy Web Site: https://www.myheritage.pl/person-1503711_231971191_231971191/mikołaj-fulgenty-poszepczyński.

5. Baza więźniów obozu w Majdanku: https://www.majdanek.eu/pl/prisoners.

6. „Monitor Polski”, nr 177 z 5.08.1938, s. 15.