Maria Gutowska

Maria Franciszka Gutkowska (ur. 2 grudnia 1856 r. w Świniarach w parafii Krzynowłoga Wielka, zm. 5 stycznia 1833 r. w Lekowie) - nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa. Urodziła się w rodzinie ziemiańskiej. Była córką Teodora, dziedzica wsi Świniary oraz Teodozji z Lepertów. W 1874 r. podjęła pracę pedagogiczną. Od 1881 r. wspólnie z Julią Linde założyła czteroklasową szkołę żeńską w Płocku. Pensja ta należała do najbardziej ekskluzywnych na Mazowszu. W 1900 r. założyła własną szkołę, z początku dwuklasową, w 1907 r. siedmioklasowe Gimnazjum Żeńskie im. Adama Mickiewicza w Płocku. Była w nim przełożoną.
Należała do najbardziej czynnych społecznie osób w Płocku, szczególnie w latach I wojny światowej. Należała do Zarządu Związku Katolickiego w Płocku, była jego pełnomocniczką. Działała w Zarządzie Płockiego Związku Równouprawnienia Kobiet, uczestniczyła w pracach Zarządu Spółdzielni "Zgoda" w Płocku i Płockiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W 1916 r. na bazie jej szkoły powstało II Gimnazjum Żeńskie w Płocku. Gutkowska otworzyła pensjonat, w 1917 r. przyczyniła się do założenia schroniska dla nauczycielek. W obliczu zagrożenia bolszewickiego złożyła wysokie ofiary na dozbrojenie armii. Zmarła u swojego brata, ks. Antoniego Gutkowskiego, proboszcza w Lekowie. Pochowana została na cmentarzu katolickim w Płocku. W 1938 r. na łamach "Życia Mazowsza" ukazały się jej wspomnienia, poświęcone szkolnictwu żeńskiemu w Płocku.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej, 1856, akt chrztu nr 173.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lekowie, 1933, akt zgonu nr 2.
3. Edward Lewandowski, Wojna 1920 roku w Ciechanowskiem, Ciechanów 2005, s. 129.
4. Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, Płock 2002, s. 211-212.

Maria Franciszka Gutkowska (ur. 2 grudnia 1856 r. w Świniarach w parafii Krzynowłoga Wielka, zm. 5 stycznia 1833 r. w Lekowie) - nauczycielka, działaczka społeczna i oświatowa. Urodziła się w rodzinie ziemiańskiej. Była córką Teodora, dziedzica wsi Świniary oraz Teodozji z Lepertów. W 1874 r. podjęła pracę pedagogiczną. Od 1881 r. wspólnie z Julią Linde założyła czteroklasową szkołę żeńską w Płocku. Pensja ta należała do najbardziej ekskluzywnych na Mazowszu. W 1900 r. założyła własną szkołę, z początku dwuklasową, w 1907 r. siedmioklasowe Gimnazjum Żeńskie im. Adama Mickiewicza w Płocku. Była w nim przełożoną. Należała do najbardziej czynnych społecznie osób w Płocku, szczególnie w latach I wojny światowej. Należała do Zarządu Związku Katolickiego w Płocku, była jego pełnomocniczką. Działała w Zarządzie Płockiego Związku Równouprawnienia Kobiet, uczestniczyła w pracach Zarządu Spółdzielni "Zgoda" w Płocku i Płockiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W 1916 r. na bazie jej szkoły powstało II Gimnazjum Żeńskie w Płocku. Gutkowska otworzyła pensjonat, w 1917 r. przyczyniła się do założenia schroniska dla nauczycielek.
W obliczu zagrożenia bolszewickiego złożyła wysokie ofiary na dozbrojenie armii. Zmarła u swojego brata, ks. Antoniego Gutkowskiego, proboszcza w Lekowie. Pochowana została na cmentarzu katolickim w Płocku. W 1938 r. na łamach "Życia Mazowsza" ukazały się jej wspomnienia, poświęcone szkolnictwu żeńskiemu w Płocku.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej, 1856, akt chrztu nr 173.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lekowie, 1933, akt zgonu nr 2.
3. Edward Lewandowski, Wojna 1920 roku w Ciechanowskiem, Ciechanów 2005, s. 129.
4. Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, Płock 2002, s. 211-212.