Kozielsk. Por. Eugeniusz Rykowski

Syn Józefa, urodził się 30 listopada 1907 r. Absolwent Gimnazjum Koedukacyjnego Magistratu Miasta Przasnysza (1928). W Przasnyszu mieszkał przy ul. Błonie. Ukończył następnie Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie. Podporucznikiem mianowany 15 sierpnia 1931 r. i przydzielony do 66 pułku piechoty. Porucznik od 1 stycznia 1934 r. Dowodził plutonem i kompanią. W kampanii wrześniowej 1939 r. ranny w bitwie pod Równem. Przewieziony do Kowla, wpadł tam w ręce Sowietów. Był więźniem Kozielska, wiosną 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 20 IV 1940 r. nr 040/2, poz. 27. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z dnia 5 października 2007 r. mianował go pośmiertnie na stopień kapitana. Awans został ogłoszony w dniu 9 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Jego nazwisko widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.