St. post. Teofil Apatazy

Urodził się w 1900 r. w Zarębach. Był synem Adama i Franciszki z Pijanowskich. W policji od 21 stycznia 1925 r. Początkowo służył w Komendzie Powiatowej w Lidzie. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Przasnyszu. Z żoną Apolonią, córką Andrzeja, wychowywał czterech synów: Szczepana (15 lat), Mariana (14 lat), Eugeniusza (11 lat) i Tadeusza (9 lat).
Po agresji wojsk sowieckich na tereny Rzeczpospolitej osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 10. IV 1940 r. nr 023/3 poz. 76. W 2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Jego nazwisko widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.