Bronisław Pogorzelski

Bronisław Pogorzelski (ur. 12 października 1897 r. w Jednorożcu, zmarł 11 marca 1986 r. tamże) – żołnierz wojny polsko-sowieckiej 1920 r.
Był synem rolników z Jednorożca, Franciszka i Marianny z Merchlów. Uczestniczył w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r., za co otrzymał 20 morgów ziemi na Kresach. Z oferty jednak nie skorzystał. 14 lipca 1929 r. zawarł w Chorzelach związek małżeński z Janiną Siedlecką (1909–1976) z Grądu Rycickiego, córką Andrzeja i Ludwiki z Radomskich. Był ojcem Mieczysława (1944–2006), Czesława (1940–2014), Zofii (1936–2006, z męża Mordwa), Jadwigi (ur. w 1931 r., z męża Kardaś), Józefa (1933–2015), Stanisława (1951–2015). W dokumentach z 1946 i 1949 r. występuje jako członek Rady Parafialnej. Wielokrotnie na prośbę ks. Stefana Bernatowicza wykonywał różne prace remontowe przy kościele w Jednorożcu, po wojnie naprawiał podłogi w świątyni. Nosił baldachim procesyjny. Jego żona przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu.

BIBLIOGRAFIA:
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jednorożcu, 1897, akt chrztu nr 66.
2. Informacja pisemna Marii Weroniki Kmoch.