Julian Henryk Pszczółkowski "Myśliwiec" 

Julian Henryk Pszczółkowski "Myśliwiec" (ur. 15 stycznia 1924 r. w Przasnyszu, zm. 1 maja 1945 r. w Krasnosielcu) - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.
Przyszedł na świat w rodzinie rolników, Kazimierza i Jadwigi z Czaplińskich, mieszkających przy ul. Zawodzie. Rodzice należeli do aktywnych społecznie mieszkańców Przasnysza. Ojciec związany był z Narodową Demokracją. Julian miał troje rodzeństwa: braci Zdzisława i Zenona oraz siostrę Jadwigę. Przed wybuchem II wojny światowej uczęszczał do gimnazjum w Przasnyszu.
Podczas okupacji hitlerowskiej, podobnie jak starszy brat Zdzisław, związał się z Organizacją Wojskową, należał do kierownictwa tej organizacji. Po 1942 r. należał do Narodowych Sił Zbrojnych. W mieszkaniu Pszczółkowskich odbywały się spotkania konspiracyjne. Julian w 1943 r. ukończył konspiracyjną podchorążówkę. Jego brat Zdzisław ps. "Pomian", zastępca komendanta powiatowego NSZ, został aresztowany przez Niemców. Nie przyznał się do żadnej działalności i nikogo nie wydał. Powrócił do domu, ale 28 września 1943 r. zmarł na tyfus. Po śmierci brata Julian ps. "Myśliwiec" został zastępcą komendanta powiatowego NSZ.
Po wejściu Sowietów Pszczółkowski nie złożył broni. Był jednym z organizatorów, obok Czesława Czaplickiego "Rysia", grupy uderzeniowej NSZ na areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu, gdzie więziono polskich patriotów. Dowództwo nad całością akcji objął Roman Dziemieszkiewicz "Adam" "Pogoda". 1 maja 1945 r. wyniku brawurowej akcji uwolnionych zostało 42 więźniów. Ppor. Julian Pszczółkowski poległ w boju, jako jedyny z uczestniczących w akcji żołnierzy NSZ. Ciało zabitego ubowcy oparli o mur więzienia, licząc się z tym, że go ktoś rozpozna (uczestnicy akcji ze zrozumiałych względów nie mieli przy sobie dokumentów). W domu Pszczółkowskich w Przasnyszu bezpieka przez kilkanaście dni trzymała kocioł, przez długi czas prześladowano członków rodziny. Miejsce pochówku Juliana Pszczółkowskiego nie jest znane. 
Jeszcze 1 maja 1945 r. Julian Henryk Pszczółkowski został odznaczony pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari piątej klasy. Imieniem "Myśliwca" 2 maja 1945 r. nazwano Oddział Okręgowy NSZ, dowodzony przez por. Romana Dziemieszkiewicza. Pszczółkowski upamiętniony został na tablicy w kruchcie kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu. 11 lutego 2008 r. Rada Gminy Krasnosielc uchwałą Nr XV/58/08 postanowiła nadać rondu w Krasnosielcu imię "por. Juliana Pszczółkowskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych". W filmie Jerzego Zalewskiego "Historia Roja" (2016) pojawia się postać Henryka Pszczółkowskiego "Myśliwca", odtwarzana przez Jerzego Połońskiego.

BIBLIOGRAFIA
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część druga, Przasnysz - Ciechanów 2008, s. 74-77.
2. Czesław Czaplicki, Poszukiwany listem gończym, Lublin 1995, s. 18 i n.
3. Ryszard Juszkiewicz, Czas cierpień, walk i bohaterstwa. Powiat przasnyski w latach 1939-1945, Przasnysz 1993, s. 50, 84-85.
4. Jacek Karczewski, Śladami Niezłomnych, Warszawa 2018, s. 225-227.
5. Tadeusz Kruk, W 63 rocznicę akcji Narodowych Sił Zbrojnych w Krasnosielcu, "Wieści Znad Orzyca", nr 4, kwiecień 2008, s. 3-4.