Mieczysław Dębski 

Mieczysław Dębski ps. "Czaplic" (ur. w 1881 r., zm. 16 grudnia 1950 r. w Warszawie) - ziemianin, urzędnik państwowy, ochotnik na wojnę 1920 r.
Był synem Mieczysława Piotra, sędziego i Pauliny z Rykowskich, właścicieli majątku Rycice w powiecie przasnyskim. Miał siostry: Marię Różę (1883-1941; z męża Wroczyńską), Zofię (1885-1960, z męża Brochocką) i Julię (1889-1935) oraz brata Walerego (1887-1930). W czasach gimnazjalnych, spędzonych w Warszawie, był uczestnikiem samokształceniowych kółek uczniowskich. Od 1898 r. był jednym ze współorganizatorów organizacji konspiracyjnej Towarzystwo Miejsko-Wiejskiej Oświaty. Działacz oświatowy, zajmował się przemytem nielegalnych materiałów z Prus do Królestwa Polskiego. Opisał to później w książce Rękopis z wierzbowej dziupli pod pseudonimem Mieczysław Czaplic. W 1900 r. został uwięziony w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej, skąd wyszedł za kaucją. Brał udział w rewolucji 1905 r., był wówczas bliski środowiskom lewicowym. Został  m. in. współzałożycielem Polskiego Związku Ludowego. Po ukończeniu studiów rolniczych w Belgii zarządzał majątkiem w Rycicach, z którego, po podziałach rodzinnych otrzymał część lasów. Był również plenipotentem ordynatów opinogórskich, hrabiów Krasińskich.
W 1919 r. został pełnomocnikiem Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich w stopniu generała-porucznika. Ochotniczo brał udział w wojnie 1920 r. i odznaczony został Krzyżem Walecznych. W II Rzeczpospolitej był naczelnikiem wydziału, a potem dyrektorem I departamentu w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezesował warszawskiemu oddziałowi Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. W 1939 r. był komendantem Baonów Pracy w oblężonej stolicy. Po II wojnie światowej został doradcą w Głównym Urzędzie Planowania. Spoczął w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Mieczysław Dębski ożenił się z Jadwigą Drewnowską, z którą miał troje dzieci: córki Jadwigę (1907-1999; z męża Łazarewicz) i Zofię (1912-1989) oraz syna Mieczysława (1913-1947), leśniczego, zamordowanego w okolicach Myszyńca najprawdopodobniej przez funkcjonariuszy UB.

BIBLIOGRAFIA
1. Biogram w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczysław_Dębski.
2. Jerzy Kłoczowski, Dębski Mieczysław, [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Część 5, Warszawa 2000, s. 20.
3. Jerzy Kłoczowski, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897-1951, Ciechanów 2006, s. 53.