Marian ARCT "Luty" 

Marian ARCT  ps. "Luty" (ur. 2 stycznia 1896 r. w Warszawie, zm. 17 grudnia 1942 r. w Przasnyszu) - dyrektor Szkoły Rolniczej w Rudzie, szef łączności obwodu ZWZ-AK w powiecie przasnyskim.
Był synem Aleksandra i Elizy z Dąbrowskich. Ukończył szkołę średnią i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez wiele lat był wykładowcą szkół rolniczych. W 1938 r. po odejściu Eugeniusza Opolskiego został dyrektorem Szkoły Rolniczej w Rudzie pod Przasnyszem.
W okresie okupacji hitlerowskiej pracował oficjalnie jako administrator majątku w Rudzie, przejętego przez niemieckiego landrata. Budynek nieczynnej Szkoły Rolniczej służył jako punkt kontaktowy przasnyskiej komendy obwodu ZWZ-AK  M. Arct pełnił w konspiracji funkcję szefa łączności ogólnej obwodu. 9 X 1942 r. został aresztowany przez agenta gestapo na stacji kolei wąskotorowej w Przasnyszu. 4 grudnia 1942 r. po okrutnym śledztwie obok 16 innych Polaków skazany został przez Sąd Doraźny dla Okręgu Ciechanowskiego na karę śmierci. Powieszony został w publicznej egzekucji na rynku w Przasnyszu. Razem z nim straceni zostali członkowie sztabu obwodu ZWZ-AK: Maria Kaczyńska "Maria", Zenon Kembrowski "Konrad", Władysław Otłowski "Woyna" i Edmund Zdanowski "Max".
Marian Arct pozostawił żonę i syna. Spoczywa w zbiorowym grobie na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. 9 maja 1972 r. w miejscu straceń na przasnyskim rynku odsłonięto granitowy pomnik z tablicą upamiętniającą 5 powieszonych członków sztabu ZWZ-AK. 
BIBLIOGRAFIA  
1. Aleksander Drwęcki, Egzekucja przasnyskich patriotów w dniu 17.XII.1942 r., Przasnysz 1982, maszynopis, s. 35.
2. Aleksander Drwęcki, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Przasnyskim, Przasnysz 2009, s. 19.
3. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część trzecia, Przasnysz-Ciechanów 2009, s. 5.