Krystyna Grotkowska

Janina Krystyna Grotkowska (ur. 1 sierpnia 1935 r. we wsi Budel koło Łaskarzewa, zm. 5 listopada 2015 r. w Przasnyszu) - agrotechnik, działaczka społeczna.
Była córką Piotra Kisiela i Franciszki z domu Jarzyna. Ukończyła szkołę gminną w Łaskarzewie (wcześniej sześć klas w Izdebnie). W 1953 r. została absolwentką Technikum Rolniczego w Sobieszynie, gdzie uzyskała tytuł agrotechnika. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Przasnyszu. W latach 1957-1962 pracowała w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych, następnie była kierownikiem skupu i poradnictwa rolniczego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Przasnyszu. W 1964 r. została kierownikiem w Warszawskim Przedsiębiorstwie Nasiennym "Centrala Nasienna" Oddział Ciechanów, Ekspozytura Przasnysz; zorganizowała samodzielny Oddział w Przasnyszu. W 1990 r. przeszła na emeryturę. Wspólnie z mężem, Stanisławem Grotkowskim (zmarł w 1991 r.) wychowała dwie córki: Grażyną (z męża Niewiarowską) i Beatę (z męża Kwiatkowską). Miała pięcioro wnuków i dwie prawnuczki.
Aktywność społeczną rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Przez kilka kadencji była radną miejską w Przasnyszu, w latach 1963-1970 - radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Od 1973 do 2006 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Obwodowego nr 4, następnie Rady Osiedla nr 5 i Zarządu Osiedla w Przasnyszu.
Od 2003 r. przewodniczyła Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu i z tej działalności znana była szeroko poza granicami powiatu przasnyskiego. Nieustannie zabiegała o poprawę warunków socjalno-bytowych emerytów oraz o ich uczestniczenie w życiu społeczno-kulturalnym. Bardzo blisko współpracowała ze środowiskami twórczymi powiatu przasnyskiego. Należała do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, była aktorką dwóch teatrów amatorskich: Teatru Trzech Pokoleń i Teatru nad Węgierką.
Za swoją pracę zawodową i społeczną uhonorowana była m. in. Srebrną Odznaką „Za zasługi dla województwa warszawskiego” (1964), Odznaczeniem Tysiąclecia, odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1974), Medalem 550-lecia Przasnysza (1977), odznaką „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1980), odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” (1981), Honorową Odznaką Ligi Kobiet (1981), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987). W 2009 r. otrzymała nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej – „Przaśnika”. W 2011 r. znalazła się wśród dziesięciorga finalistów konkursu "Barwy Wolontariatu" i odebrała wyróżnienie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Krystyna Grotkowska pochowana została na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. 28 lutego 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona jej pamięci.

BIBLIOGRAFIA
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część trzecia, Przasnysz - Ciechanów 2009, s. 24-25.
2. Piotr Kaszubowski, Pani Krysia, [w:] Rocznik Przasnyski, tom III, Przasnysz 2016, s. 313-314.
3. Michał Kurach, Mieszkanka Budla zasłużona dla Przasnysza, "Głos. Gazeta Powiatu Garwolińskiego", nr 27, 3.07.2019, s. 26.
4. Stanisław Pajka, Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX-XXI wieku. Część druga, Ostrołęka 2016, s. 84.