Stanisław Gliński

Stanisław Gliński (ur. w 1847 r. w Ponikwi, w ówczesnym starostwie makowskim, zm. 9 grudnia 1934 r. w Przasnyszu) – właściciel folwarku Annowo (Zimna Woda) koło Duczymina,
weteran powstania styczniowego.

Był synem Stanisława i Agnieszki z Turkiewiczów. Ojciec był rządcą dóbr Wola Pękoszewska w parafii Jeruzal, następnie właścicielem majątku Duczymin. Eugeniusz Kłoczowski podaje, że Stanisław Gliński urodził się w folwarku Rapaty-Święchy, zaś w późniejszym czasie dzierżawił folwark Annowo (Zimna Woda) koło Duczymina (wymieniony jako właściciel w
wykazie z 1898 r.)

W wieku szesnastu lat Gliński wziął udział w powstaniu styczniowym. Po klęsce Zygmunta Padlewskiego pod Drążdżewem, za radą Julianny Klickiej, właścicielki majątku Rycice,
ukrywał się w Opaleńcu. Z powstania Gliński wyniósł jedną pamiątkę, sztandar, który w 1933 r. znajdował się w 7. Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Gdy w 1920 r. wezwano wszystkich zdolnych do noszenia broni do szeregów Wojska Polskiego, zgłosił się na ochotnika w tymże 7. Pułku Ułanów ze swoim sztandarem. Nie mógł jednak pełnić służby z powodu podeszłego wieku.

Pod koniec życia mieszkał w Przasnyszu. Prowadził sklep z wyrobami tytoniowymi w rynku. Przychodził do szkół na spotkania z młodzieżą. Ubierał się wtedy w granatowy mundur i granatową rogatywkę. Brał udział w uroczystościach państwowych z okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada. Często pozdrawiał uczniów uczestniczących w uroczystościach ze swojego balkonu.

12 kwietnia 1925 r. Stanisław Gliński poślubił w Przasnyszu pięćdziesięcioletnią Emilię Józefę Niecyak, pannę, córkę Ludwika i Marianny z Raniszewskich. Miał wówczas 78 lat. Dożył obchodów siedemdziesięciolecia wybuchu powstania styczniowego w 1933 r. Pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Duczyminie.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1925, akt małżeństwa nr 44; 1934, akt zgonu nr 197.
2. Piotr Kaszubowski, Weterani powstania styczniowego w dokumentach Rady Opiekuńczej Powiatu Przasnyskiego, w: „Ziemia Zawkrzeńska”, t. XVII, red. R. Juszkiewicz i L. Zygner, Mława 2013, s. 361-362.
3. Piotr Kaszubowski, Ziemianie powiatu przasnyskiego wobec powstania styczniowego, w: Ziemianie Mazowsza IV. Ziemianie mazowieccy wobec obronności ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową, red. nauk. J. Kita i B. Umińska, Ciechanów-Łódź 2015, s. 167-168.
4. Eugeniusz Kłoczowski, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897-1951, Ciechanów 2006, s. 41-42.
5. Wykaz właścicieli ziemskich i ich majątków położonych na terenie guberni płockiej. Stan na rok 1898
6. Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 r. Na 70-lecie Powstania Styczniowego, red. W. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1934, s. 28.