Jan Godlewski

Jan Godlewski (ur. 8 lutego 1892 r. w Szlasach-Leszczach, zm. 28 lutego 1921 r. w Ciechanowie) - uczestnik wojny polsko-sowieckiej, sierżant sztabowy. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej, był synem Stanisława i Florentyny z Mossakowskich. Żołnierz wojny polsko-sowieckiej 1920 r. Rodziny nie założył.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zielonej Ciechanowskiej, 1892, akt chrztu nr 13.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ciechanowie, 1921, akt zgonu nr 70.
3. Edward Lewandowski, Wojna 1920 roku w Ciechanowskiem, Ciechanów 2005, s. 127.