Zenon Kiembrowski "Konrad" "Okrzeja" 

Zenon Kiembrowski (Kembrowski), ps. "Konrad", "Okrzeja" (ur. 11 kwietnia 1909 r. w Przasnyszu, zm. 17 grudnia 1942 r. tamże) – podporucznik rezerwy saperów Wojska Polskiego, pracownik starostwa w Przasnyszu, komendant powiatowy Związku Walki Czynnej w Przasnyszu.
Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Był synem Feliksa i Władysławy z Góralskich. Ukończył 6 klas Gimnazjum w Przasnyszu, po czym wstąpił do Korpusu Kadetów w Warszawie. Ukończył go z wyróżnieniem (1929-1934). W latach 1935-1936 pełnił służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów. Służbę zakończył w stopniu sierżanta podchorążego. W 1938 r. pracował w magistracie w dziale opieki społecznej, a w 1939 r. w wydziale wojskowym Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
W grudniu 1940 r. został zaprzysiężony przez podpułkownika Tadeusza Tabaczyńskiego jako komendant powiatowy ZWZ w Przasnyszu . Na terenie miasta prowadził akcję "N", kolportując do miejscowych koszar ulotki w języku polskim i niemieckim. 5 maja 1942 r. został aresztowany. Przewieziony do więzienia w Ciechanowie, Płocku, następnie w Działdowie. Zenon Kiembrowski został powieszony 17 grudnia 1942 r. w Przasnyszu. Razem z nim zginęli: Marian Arct "Luty", Maria Kaczyńska, Władysław Otłowski "Woyna", Edmund Zdanowski "Maks".
Zenon Kiembrowski był żonaty, miał dwie córki. Spoczywa w zbiorowym grobie na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. 9 maja 1972 w miejscu straceń na przasnyskim rynku odsłonięto granitowy pomnik z tablicą upamiętniającą 5 powieszonych członków sztabu ZWZ-AK.
BIBLIOGRAFIA:
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część trzecia, Przasnysz-Ciechanów 2009, s. 38.
2. Aleksander Drwęcki, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Przasnyskim, Przasnysz 2009, s. 7-8.
3. Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Kiembrowski.