Bolesław Dominik "Stalowy" 

Bolesław Dominik "Stalowy" (ur. 24 września 1918 r. w Lipie, zm. 26 lutego 1946 r. w Warszawie) - żołnierz AK i NSZ, ofiara represji stalinowskich.
Był synem Jana i Konstancji z Polakiewiczów. Rodzice posiadali w Lipie gospodarstwo rolne. W okresie okupacji hitlerowskiej należał do Armii Krajowej, później do Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie był członkiem oddziału i szefem kancelarii NSZ. Nosił pseudonim "Stalowy". Aresztowany przez UB, 9 stycznia 1946 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie skazany został na karę śmierci. Stracony 26 lutego 1946 r. w więzieniu karno-śledczym na Pradze razem z innymi żołnierzami NSZ z Lipy i okolic: Stanisławem Karwowskim "Twardym", Franciszkiem Klamą "Karasiem", Wacławem Rogalą "Kiszelem" i Zygmuntem Urbańskim.
Bolesław Dominik został potajemnie pogrzebany na Cmentarzu Bródnowskim (kw. 45 N, rząd 1 , grób 3, nr ewidencyjny księgi pochowanych 824). Upamiętniono go na tablicy pamiątkowej wmurowanej w 2008 r. na kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lipie z inicjatywy b. posła Józefa Gutowskiego.
BIBLIOGRAFIA
1. Tadeusz Swat, "...Przed Bogiem i historią". Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003, s. 196.
2. Piotr Kaszubowski, Mariusz Maciaszczyk, Mariusz Mocek, Katalog miejsc pamięci narodowej ziemi przasnyskiej, Przasnysz 2014, s. 92.