Adam Szczepan Rykowski

Adam Szczepan Rykowski (ur. 23 grudnia 1845 r. w Dzierzędze, w parafii Krzynowłoga Wielka, zm. 4 marca 1925 r. w Nowej Wsi w parafii Duczymin) – weteran powstania styczniowego. 
Był synem szlachcica cząstkowego Kazimierza i Marianny z Romanów. Walczył w powstaniu styczniowym, za co jako weteran w wolnej Polsce otrzymał awans na podporucznika. Wymieniany w Imiennym wykazie weteranów powstań narodowych z 10 marca 1921 r. oraz w „Rocznikach Oficerskich” za lata 1923 i 1924.
W 1870 r. poślubił w Krzynowłodze Wielkiej Teklę Żbikowską z Wykna, córkę Józefa Łączyńskiego i Antoniny z Bączkowskich, wdowę po Walentym Żbikowskim, zmarłym w 1868 r. Tekla zmarła w 1904 r. Rykowscy mieszkali wówczas w Jedlince. Dwa lata później Adam Rykowski ożenił się ponownie z Marianną Rozalią Wesołowską, urodzoną w parafii Opaleniec córką Bartłomieja Rybińskiego i Marii z Perłowskich, wdową po Antonim Wesołowskim, zmarłym w 1905 r. W 1923 r. mieszkał w Duczyminie. 

BIBLIOGRAFIA
1. Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. na zasadzie Ustawy z dnia 2.8.1919 roku (Dziennik Praw Nr. 65 ex 1919 r.) przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzonych przez Min. Spraw Wojsk. i Ministra Skarbu), stanowiącym dodatek do „Dziennika Personalnego” nr 10 z 12 marca 1921 r., s. 41. 
2. „Rocznik Oficerski” 1923, Warszawa 1923, s. 59. 
3. „Rocznik Oficerski” 1924, Warszawa 1924, s. 59.
4. Archiwum Państwowe w Pułtusku, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej: 1845, akt urodzenia nr 175.
5. APP, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Wielkiej: 1870, akt małżeństwa nr 17.
6. APP, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Duczyminie: 1904, akt zgonu nr 5.
7. APP, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Duczyminie: 1906, akt małżeństwa nr 11.
8. Archiwum USC w Chorzelach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Duczyminie: 1925, akt zgonu nr 3.