Jan Borkowski

Jan Borkowski (ur. 12 lipca 1900 r. w Przasnyszu, zm. 30 września 1966 r. w Rumii) - żołnierz POW, uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r., żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., NOW i AK. Był synem Dominika oraz Stefanii z Mazańskich. Miał sześcioro rodzeństwa - siostry Stanisławę, Marię i Jadwigę oraz braci Stanisława Zygmunta, Piotra i Ludwika. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Przasnyszu, był uczestnikiem wojny polsko-sowieckiej 1920 r., walczył pod Kijowem i nad Niemnem. Pod Kijowem ocalił od śmierci Błażeja Zembrzuskiego z Gawronek. Otrzymał Krzyż Walecznych, który przypinał mu na piersi sam Józef Piłsudski. W okresie międzywojennym gospodarował na roli w Mchowie. W 1928 r. był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie i jej pierwszym komendantem. W latach trzydziestych został łowczym powiatowym. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w obronie twierdzy Modlin. W okresie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. W styczniu 1947 r. został aresztowany przez władze komunistyczne i poddany okrutnemu śledztwu. Wyszedł na wolność na mocy amnestii z 22 lutego 1947 r. W 1929 r. ożenił się w Krasnosielcu z Kamilą Walerią Bukowską (ur. 1902). Miał córkę Elżbietę (ur. 1930) i syna Tomasza (ur. 1936). Żona zmarła tragicznie w 1965 r. Jan Borkowski spoczął obok niej, na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

BIBLIOGRAFIA:
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1900, akt urodzenia nr 264.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnosielcu, 1929, akt małżeństwa nr 34.
3. Alfred Borkowski, Mchowo, Ciechanów 2005, s. 240-242.
4. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część druga, Przasnysz-Ciechanów 2008, s. 14-18.
5. Grobonet. Cmentarze komunalne w Gdyni: https://gdynia.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=64469&inni=0&cinki=0.