Stanisław Karwowski "Twardy"

Stanisław Karwowski "Twardy" (ur. 30 września 1918 r. w Dębinach, zm. 26 lutego 1946 r. w Warszawie) - żołnierz AK i NSZ, ofiara represji stalinowskich.
Był synem Wacława i Stanisławy z Puchalskich. Ojciec był właścicielem cząstkowym w Dębinach. Stanisław w okresie okupacji hitlerowskiej należał do Armii Krajowej, po wojnie - do Narodowych Sił Zbrojnych. Działał na terenie gminy Jednorożec jako komendant batalionu nr 35. Nosił pseudonim "Twardy". Aresztowany przez UB, 9 stycznia 1946 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie skazany został na karę śmierci. Roman Zambrowski w zastępstwie Bieruta nie skorzystał z prawa łaski. Stracony 26 lutego 1946 r. w więzieniu karno-śledczym na Pradze razem z żołnierzami NSZ z Lipy: Bolesławem Dominikiem "Stalowym", Franciszkiem Klamą "Karasiem", Wacławem Rogalą "Kiszelem" i Zygmuntem Urbańskim.
Stanisław Karwowski został potajemnie pogrzebany na Cmentarzu Bródnowskim (kw. 45 N, rząd 1, grób 4, nr ewidencyjny księgi pochowanych 825). Upamiętniono go na tablicy pamiątkowej wmurowanej w 2008 r. na kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lipie z inicjatywy b. posła Józefa Gutowskiego.
BIBLIOGRAFIA
1. Tadeusz Swat, "...Przed Bogiem i historią". Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003, s. 197-198.
2. Piotr Kaszubowski, Mariusz Maciaszczyk, Mariusz Mocek, Katalog miejsc pamięci narodowej ziemi przasnyskiej, Przasnysz 2014, s. 92.