Ks. Ignacy Dzierżanowski

Ignacy Dzierżanowski (ur. 21 maja 1845 r. we wsi Arciszewo w parafii Orszymowo, zm. 14 września 1919 r. w Bogatem) - wieloletni proboszcz parafii Bogate, kapelan POW.

Był synem Kazimierza i Józefy z Krzyżanowskich. Po ukończeniu z wynikiem celującym pięciuklas w gimnazjum płockim, w 1863 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Pułtusku, skąd po dwóch latach, po zlikwidowaniu uczelni, przeszedł do Seminarium Duchownego w Płocku. Ukończył je w 1868 r. Jeszcze jako diakon mianowany został wikariuszem przy katedrze płockiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1868 r. Pracę kapłańską ks. Dzierżanowski rozpoczął jako wikariusz w parafii Maków Mazowiecki. 13 czerwca 1877 r. otrzymał nominację na probostwo w Bogatem. Pracował tam czterdzieści dwa lata. Dwukrotnie piastował stanowisko dziekana przasnyskiego: w latach 1893-1902 oraz od 12 marca 1908 do 12 sierpnia 1912 r. Jako dziekan przasnyski w dniu 7 listopada 1897 r. poświęcił kamień węgielny pod kościół w Rostkowie. Był kapelanem Polskiej Organizacji Wojskowej, działaczem Polskiej Macierzy Szkolnej (przewodniczącym koła terenowego w Bogatem). Za jego rządów parafią wzniesiono w Bogatem kopiec Tadeusza Kościuszki w 100. rocznicę śmierci Naczelnika (1917). Był odznaczony godnością kanonika honorowego kapituły pułtuskiej. W maju 1902 r. otrzymał order św. Stanisława III klasy. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Wdzięczni parafialnie ufundowali mu epitafium w kościele parafialnym.

BIBLIOGRAFIA:
1. Śp. ks. Ignacy Dzierżanowski, "Miesięcznik Pasterski Płocki", R. 14 (1919), nr 7, s. 131;
2. M. M. Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XIX, t. 2, s. 108;
3. S. Wierzbicki, Byli naszymi duszpasterzami, s. 42-43.