Stefan Królicki

Stefan Królicki (ur. 10 października 1902 r. w Grudusku, zm. 24 sierpnia 1944 r. w Warszawie) - członek pierwszej drużyny harcerskiej w Przasnyszu, brał udział w rozbrajaniu Niemców w 1918 r., uczestnik Powstania Warszawskiego.
Przyszedł na świat w rodzinie kowala z Gruduska, Ignacego Królickiego i Julianny z Rzodkiewiczów. Od wczesnej młodości mieszkał w Przasnyszu. Należał do pierwszej przasnyskiej drużyny harcerskiej założonej w 1917 r. przez Henryka Białoszewskiego oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej. W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców na terenie miasta. Jego starszy brat, Bronisław Paweł Królicki ps. „Chrobry” był dowódcą przasnyskiego plutonu POW, znanym przedsiębiorcą i społecznikiem. W 1944 r. Stefan Królicki walczył w Powstaniu Warszawskim. Był żołnierzem VI Obwodu (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 5 Rejon - zgrupowanie 1643 - pluton 1646. Miał pseudonim "Bruzda", był dowódcą plutonu w stopniu podporucznika. Zmarł z odniesionych ran. Uchwałą Rady Państwa z dnia 26 czerwca 1985 r. odznaczony został pośmiertnie Warszawskim Krzyżem Powstańczym (legitymacja nr 21-85-24 K). 11 listopada 2011 r. uhonorowano go pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grudusku, 1902, akt chrztu nr 120.
2. Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 35.
3. Biogram na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/stefan-krolicki,24579.html.
4. Piotr Kaszubowski, Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917-1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 20.
5. Ku niepodległej. Tradycje patriotyczne gminy Grudusk od czasów powstania styczniowego, oprac. K. Rybczyńska, L. Pszczółkowski, Grudusk 2015.
6. Materiały nt. rodziny Królickich w oprac. Andrzeja Królickiego, w zbiorach autora.
7. Wspomnienia z 1918 r., oprac. Piotr Kaszubowski na podst. wspomnień Kazimierza Kaszubowskiego, "Ziemia Przasnyska", 1992, nr 5, s. 4.