Ostaszków. St. post. Jan Zadrożny

Syn Józefa, urodzony 10 lipca 1887 r. w Stegnach. W policji od 1919 r. Od 1925 r. służbę pełnił w powiecie przasnyskim, we wrześniu 1939 r. - na posterunku w Dzierzgowie. Mieszkał w Dzierzgowie. Z żoną Antoniną, córką Józefa, wychowywał troje dzieci: Apolonię, Jadwigę i Ryszarda.
Po agresji sowieckiej na ziemie Rzeczpospolitej osadzono go w obozie w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Twerze. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 16 IV 1940 r. nr 033/03 poz. 1. W 2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Nazwisko Jana Zadrożnego widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.