Stanisław Czapliński

Stanisław Czapliński (ur. 4 listopada 1820 r. w Leszkowicach na Lubelszczyźnie, zm. 31 stycznia 1914 r. w Warszawie) - ksiądz katolicki, proboszcz w Bogatem i Przasnyszu, wieloletni dziekan dekanatu przasnyskiego.
Był synem „urodzonego” Jana Czaplińskiego i Małgorzaty z Konopków. Uczył się w Białej Podlaskiej, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Pułtusku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1843 r. Był wikariuszem w Broku i Krzynowłodze Wielkiej.
Po trzech latach kapłaństwa został proboszczem w Bogatem. W 1877 r. władza duchowna przeniosła go do Przasnysza na proboszcza i dziekana, w miejsce zmarłego ks. Grzegorza Budnego. Przystąpił do restauracji zabytkowego kościoła farnego, prace trwały do 1890 r. W 1889 r. ks. Czapliński powiększył cmentarz grzebalny dokupując grunt od gospodarza  Smolińskiego. Należy wspomnieć o dużym wkładzie jaki ks. Czapliński wniósł w rozwój miasta (wspierał lecznictwo szpitalne, sprowadzając w 1907 r. do Przasnysza siostry szarytki, założył chór parafialny, pisał artykuły o historii i życiu religijnym Przasnysza). W 1900 r. poświęcił kościół pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Za jego rządów parafią wystawiona została w Przasnyszu figura św. Rocha (1894).
Ks. Stanisław Czapliński odznaczony został Orderem św. Stanisława IV klasy (1898) i Orderem św. Włodzimierza III klasy (1901).  Władza diecezjalna doceniła go, obdarzając w 1884 r. godnością kanonika honorowego kolegiaty pułtuskiej, a w 1888 r. prałata kapituły płockiej. Przez sześć lat (1892-1898) był delegatem tejże kapituły w kolegium duchownym w Petersburgu.
W 1908 r. został uwolniony od obowiązków dziekana, przekazując ten urząd proboszczowi z Bogatego ks. Ignacemu Dzierżanowskiemu. W 1911 r. zarządzającym parafią przasnyską został ks. Józef Piekut. Ks. Czapliński zachował tytuł proboszcza, pensję i mieszkanie. W 1913 r. obchodził rzadki jubileusz 70-lecia święceń kapłańskich. Gdy jego stan zdrowia się pogorszył, wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł. Był najstarszym kapłanem diecezji płockiej i jednym z najstarszych w Królestwie Polskim. Wspomnienia pośmiertne o nim zamieściły liczne gazety regionalne i krajowe, m. in. "Miesięcznik Pasterski Płocki", "Głos Płocki", "Mazur", "Kurier Warszawski". Ks. Stanisław Czapliński pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
W 200. rocznicę urodzin ks. S. Czaplińskiego w kościele farnym w Przasnyszu odprawiona została msza św. za jego duszę. 24 listopada 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odsłonięto tablicę pamiątkową poświęcona ks. Stanisławowi Czaplińskiemu jako "Zasłużonemu dla Miasta Przasnysza".

BIBLIOGRAFIA
1. Biogram w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Czapliński_(ksiądz).
2. Alfred Borkowski, Przasnyskie portrety. Część pierwsza, Przasnysz 2004, s. 29-31.
3. Michał Marian Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XIX, tom 2, Płock 2010, s. 88-89.
4. Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani. Słownik biograficzny, tom 2, Płock 2007, s. 106.
5. Śp. ks. Stanisław Czapliński, "Miesięcznik Pasterski Płocki", 1914, nr 2, s. 77-78.
6. Saturnin Wierzbicki, Byli naszymi duszpasterzami. Kapłani Kościoła Płockiego zmarli w latach 1901-2005, Płock 2005, s. 31.