Jan Markowski

Jan Markowski (ur. 8 lutego 1889 r. w Przasnyszu) - uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r.
Był synem Adama i Emilii z Jaśkiewiczów, zamieszkałych w Przasnyszu. Ojciec był robotnikiem. Jan jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. 7 października 1923 r. ożenił się z Władysławą Lewandowską, córką  Stanisława i Eleonory z Górskich. Syn Jana, Władysław (1931-1998) był ślusarzem i uzdolnionym tokarzem.


BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1889, akt chrztu nr 75; tamże, 1931, akt ślubu 69.
2. Aleksander Drwęcki, Cmentarz parafialny w Przasnyszu, Przasnysz 2003, s. 141.