Józef Sadowski

Józef Sadowski (ur. w 1813 r. w powiecie przasnyskim, zm. 3 czerwca 1869 r. we Francji) - żołnierz powstania listopadowego, emigrant.
Walczył w powstaniu listopadowym jako podoficer w 5 pułku piechoty liniowej. Po upadku powstania wyemigrował do Algieru, służył w Legii Hiszpańskiej, następnie w 1838 r. udał się do Francji. Od 1844 r. był członkiem Zjednoczenia Emigracji Polskiej w Angouleme. W 1846 r. wstąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W latach 1862-1865 był członkiem Stowarzyszenia Podatkowego, organizacji zbierającej podatek od emigrantów polskich na cele wzajemnej pomocy.
BIBLIOGRAFIA
Adam Białczak, Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", R. 13, 1999, s. 103.
Elżbieta Zielińska, Wpisani w historię. Słownik biograficzny województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 1990, s. 151.