Ostaszków. St. post. Bolesław Paczewski

Syn Jana, urodził się w 1896 r. w Skierkach. W policji od 1924 r.; przez wiele lat służbę pełnił w woj. warszawskim, od 1933 r. w powiecie przasnyskim, we wrześniu 1939 r. na posterunku w Chorzelach. Mieszkał w Chorzelach. Miał żonę Anastazję, córkę Jana. Wychowywał dwie córki: Jadwigę (13 lat) i Stefanię (9 lat).
Po agresji sowieckiej na Polskę osadzono go w obozie w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Twerze i pogrzebany w Miednoje. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 22 IV 1940 r. nr 044/3 poz. 25.
W 2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Nazwisko Bolesława Paczewskiego widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.