Józef Jazowski

Józef Jazowski (ur. 17 października 1897 r. w Karwaczu, zm. 24 maja 1968 r. w Przasnyszu) - uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r., w okresie II wojny światowej żołnierz NOW i AK, rolnik.
Był synem Franciszka Jazowskiego, rymarza z Karwacza i jego żony, Marianny z Jankowskich. Mieszkał w Mchowie. Aleksander Drwęcki wzmiankuje go jako żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył jako ochotnik na wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r., stracił oko. Należał do Związku Inwalidów Wojennych RP. W okresie II wojny światowej był członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej, krypt. „Walka”, od 1942 r. żołnierzem Armii Krajowej. 27 lutego 1924 r. w Przasnyszu zawarł związek małżeński z Walentyną Blonkowską z Bartnik, córką Juliana i Bronisławy z Zuzelskich. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1897, akt chrztu nr 382; tamże, 1924, akt ślubu nr 32.
2. Alfred Borkowski, Mchowo, Ciechanów 2005, s. 66.
3. Aleksander Drwęcki, Cmentarz parafialny w Przasnyszu, Przasnysz 2003, s. 102.
4. Aleksander Drwęcki, Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przasnyskim w latach 1916-1918, Przasnysz 1994, s. 37.
5. Aleksander Drwęcki, Pierwsze organizacje konspiracyjne w powiecie przasnyskim, Przasnysz 2003, s. 57, 67.