Teofil Wielichowski

Teofil Wielichowski (ur. 9 listopada 1884 r. w Osówcu Szlacheckim, zm. w 1951 r. w USA) - żołnierz Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP.
Był synem Antoniego i Marianny z domu Balcerzak. Oboje rodzice w momencie zawierania małżeństwa byli już wdowcami. Matka nosiła po pierwszym mężu nazwisko Kaliszewska. Teofil dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Osówcu Szlacheckim, pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Na początku XX w. wraz z braćmi: Stanisławem, Ignacym i Andrzejem wyemigrował do USA. Po śmierci ojca w 1910 r. najstarszy brat Stanisław wrócił na stałe do Polski. W 1913 r. bracia Wielichowscy, którzy pozostali w Stanach Zjednoczonych, osiedlili się w miejscowości South Milwaukee w stanie Wisconsin. Wszyscy trzej mieszkali w jednym domu.
16 listopada 1917 r. Teofil w ślad za bratem Andrzejem zaciągnął się do powstającej Armii Polskiej we Francji. Wielichowscy zostali wysłani do Kanady i po krótkim przeszkoleniu przetransportowani do Francji, gdzie już oficjalnie wcielono ich do Armii Polskiej w Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Wiosną 1919 r. wraz z całą armią powrócili do Polski i pomaszerowali na front południowo-wschodni, do obrony wschodnich granic przed nacierającymi oddziałami ukraińskimi. Brali udział w walkach do marca 1920 r. Zawieszenie broni na froncie wschodnim wczesną wiosną 1920 r. spowodowało, że część żołnierzy pragnących na stałe zostać w USA, została zdemobilizowana i przetransportowana do Gdańska, skąd miała udać się za ocean. 2 kwietnia na pokładzie transportowca USS Pocahontas bracia Wielichowscy popłynęli do Stanów Zjednoczonych. Do Ellis Island dotarli 21 kwietnia 1920 r.
Teofil Wielichowski pozostał w stanie kawalerskim, mieszkał z bratem Ignacym. Zmarł w wieku 67 lat. Pamięć o nim kultywuje Alfred  Wielichowski, żyjący jeszcze najmłodszy syn jego brata Andrzeja.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1884, akt chrztu nr 326.
2. Waldemar Krzyżewski, Mieszkańcy powiatu przasnyskiego służący w Błękitnej Armii gen. Hallera, referat wygłoszony 28 sierpnia 2020 r. podczas konferencji naukowej "Sąd Boży 1920 r." w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.