Witold Borucki "Dąb" "Babinicz" 

Witold Borucki "Dąb" "Babinicz" (ur. 3 listopada 1924 r. w Rawach w powiecie makowskim, zm. 19 sierpnia 1949 r. koło Amelina) - żołnierz niepodległościowego podziemia, komendant  Okręgu NZW "Tęcza".
Uzyskał niepełne wykształcenie w Gimnazjum Ojców Salezjanów w Jaciążku. Podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem AK w Obwodzie Maków Mazowiecki. Zmobilizowany do wojska, jesienią 1945 r. zdezerterował ze szkoły oficerskiej we Wrocławiu i wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Był żołnierzem oddziałów ppor. Mieczysława Przybytniewskiego "Mieczysława", a następnie por. Mariana Kraśniewskiego „Burzy”. W 1946 r. został dowódcą patrolu partyzanckiego Pogotowia Akcji Specjalnej. Nie ujawnił się podczas amnestii 1947 r. W ramach "XVI" Okręgu NZW, od 20 lipca 1947 r. pełnił funkcję komendanta Powiatu "Mściciel", obejmującego część powiatu makowskiego i przasnyskiego. Spośród terenowych dowódców Warszawskiego Okręgu NZW kryptonim "Orzeł" wyróżniał się szczególną dynamiką działań. Był dowódcą podczas udanych ataków na posterunki MO w Młynarzach (20 sierpnia 1947 r.), Sypniewie (30 sierpnia 1947 r.), Jednorożcu (23 października 1947 r.) i Krzynowłodze Małej (20 kwietnia 1948 r.) oraz walkami z KBW, UB i MO pod Zabielem Wielkim (lipiec 1947 r.), Kopaczyskami i Zawadami (20 sierpnia 1947 r.), Młynarzami (27 sierpnia 1947 r.), Bielą (31 sierpnia 1947 r.), Pieczyskami (24 października 1947 r.) i Amelinem (18 grudnia 1947 r.).
Po rozbiciu Komendy Okręgu sformowanej przez Józefa Kozłowskiego "Lasa", odtworzył struktury XVI Okręgu NZW (występującego od tego momentu pod kryptonimem "Tęcza") i w lipcu 1948 r. objął nad nimi komendę. 14 sierpnia 1948 r. na mocy decyzji Sądu Okręgowego awansowany do stopnia chorążego.
Witold Borucki oraz Henryk Milewski "Cięty" zostali zamordowani w czasie snu przez agentów resortu bezpieczeństwa "Jana" i "Poprawnego" (byłych żołnierzy NZW), działających na zlecenie naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie.
BIBLIOGRAFIA
1. Biogram Witolda Boruckiego na stronie "Wilcze Tropy": https://wilczetropy.ipn.gov.pl/wt/biogramy/13541,Chor-Witold-Borucki-Dab-Babinicz.html.
2. Kazimierz Krajewski, Kalendarium działań zbrojnych podziemia niepodległościowego na terenie powiatu Ostrołęka (XII 1944-XII 1954), [w:] Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Powiat Ostrołęka. Materiały z sesji naukowej "Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych" zorganizowanej 23 października 2008 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Prezydenta Ostrołęki, Warszawa 2009, s. 199, 206, 209, 211, 214, 217, 221, 234.