Piotr Kolwicz

Piotr Kolwicz (ur. 7 kwietnia 1898 r. w Bartołdach, zm. 14 września 1992 r.) - uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r., żołnierz AK.
Był synem Mikołaja i Marcelli z Chrostowskich. Ojciec był młynarzem w Bartołdach. Piotr należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w polsko-sowieckiej 1920 r. W latach 20. mieszkał i pracował w Przasnyszu. Z zawodu był szewcem, do 1930 r. pracował jako bileter w kinie miejskim. W okresie okupacji był żołnierzem AK. Więzień obozu w Działdowie. 6 maja 1922 r. poślubił w Przasnyszu Michaliną Piórkowską, córkę Grzegorza i Wiktorii z Niksów. Po jej śmierci 7 grudnia 1972 r. zawarł w Przasnyszu związek małżeński z Janiną Kapczyńską.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zielonej Ciechanowskiej, 1898, akt chrztu nr 40.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1922, akt ślubu nr 41.
3. Aleksander Drwęcki, Cmentarz parafialny w Przasnyszu, Przasnysz 2003, s. 114.