Rtm. Adam Bartosiewicz

Urodził się 30 stycznia 1900 roku w Rostkowie jako syn Franciszka i Marii z Krzykowskich. Uczęszczał do szkoły w Przasnyszu, następnie ukończył Państwowe Gimnazjum Filologiczne im. Piotra Skargi w Pułtusku i 2 semestry Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.  W 1916 roku wstąpił do POW, miał  pseudonim „Tosio”. Od 1919 roku służył w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Od sierpnia 1919 roku przebywał na froncie, brał udział we wszystkich walkach 4 pułku. Za czyny bojowe otrzymał Order Virtuti Militari 5 klasy i Krzyż Walecznych. Po wojnie ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie, a następnie Oficerską Szkołę Kawalerii w Grudziądzu. W 1925 roku w stopniu podporucznika przydzielony został do swojego frontowego 4 pułku piechoty. Pełnił w nim służbę do 1937 roku, awansując w 1927 roku do stopnia porucznika, w 1935 roku zaś – rotmistrza. Rodziny nie założył. Odznaczony został Medalem 10-lecia Odzyskanej Niepodległości i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. W 1937 roku został przeniesiony na stanowisko dowódcy szwadronu kawalerii KOP „Rokitno. W marcu 1939 roku został dowódcą 4 szwadronu 1 Pułku Kawalerii KOP w składzie Armii „Łódź”.
W czasie kampanii wrześniowej odznaczony został przez dowódcę Armii „Warszawa” generała Juliusza Rómmla Orderem Virtuti Militari IV klasy. 5 września 1939 roku został ranny w pobliżu miejscowości Piaski-Beleń nad Wartą. Nie zgłosił się do szpitala w Łodzi, ale razem z podporucznikiem Czesławem Nosko wyjechał do miejscowości Sarny, gdzie formowano zapasowe jednostki kawalerii. Po zajęciu Sarn przez wojska sowieckie ukrywał się, lecz został wydany Rosjanom przez Żydów. Osadzony w obozie w Starobielsku, zamordowany został przez NKWD w Charkowie. W Piatichatkach, dzielnicy Charkowa znajduje się dziś wspólny cmentarz ofiar zbrodni komunistycznych.
Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z dnia 5 października 2007 roku mianował go pośmiertnie do stopnia majora. Awans został ogłoszony w dniu 9 listopada 2007 roku w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Jego nazwisko widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas  uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.