Post. Roman Komosiński

Syn Władysława i Rozalii z Piekarskich. Urodził się 9 sierpnia 1911 roku w Yonkers w stanie Nowy Jork (USA). Rodzice w 1913 roku wrócili do Mchowa. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnej miejscowości, gdzie ukończył cztery klasy. Po ukończeniu dalszych trzech klas w Dzierzgowie, uczył się jeden rok w gimnazjum w Przasnyszu. W wieku siedemnastu lat wyjechał do USA. Przebywał tam blisko cztery lata, m. in. trenując zapasy u Zbyszka Cyganiewicza.
Tęsknota za krajem spowodowała, że zdecydował się na powrót i obywatelstwo polskie. Służbę wojskową odbył w Zegrzu. Był członkiem Klubu Sportowego „Węgierka” w Przasnyszu, uprawiał wiele dyscyplin sportu: zapasy, kolarstwo i lekkoatletykę (rzuty). Najlepsze wyniki osiągał w zapasach – należał w tej dziedzinie do ścisłej czołówki Mazowsza. Za namową znajomych wstąpił do policji. Ukończył szkołę policyjną w Lesznie koło Poznania i skierowany został do Tarnopola, gdzie służył od 1937 roku do wybuchu wojny w stopniu posterunkowego.
Po agresji sowieckiej na ziemie Rzeczpospolitej osadzono go w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Twerze (lista wywózkowa z dnia 5 kwietnia 1940 roku nr 05/4, poz. 71) i pogrzebany w Miednoje, gdzie dziś znajduje się Polski Cmentarz Wojenny. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Nazwisko Romana Komosińskiego widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.