Aleksander Andrzej Herr

Aleksander Andrzej Herr (ur. 30 listopada 1886 r. w Radomiu, zm. w 1940 r. w Twerze) – komisarz Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej.

Był synem Teodora i Kamili z Moździńskich. Ukończył Gimnazjum Filologiczne w Kielcach. Podczas I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, w 1920 r. był więziony w Samarze. Do Polski powrócił w 1922 r. W Wojsku Polskim porucznik artylerii rezerwy ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. W policji od 1 stycznia 1923 r. Od 1926 r. był Komendantem Powiatu Przasnysz i Częstochowa, w 1935 r. Komendantem Powiatu Żółkiew. Od 7 V 1935 do 3 II 1939 r. był Komendantem Powiatu Lublin, następnie (nadal we wrześniu 1939 r.) Komendantem Powiatu Łask.

Więziony w Ostaszkowie, figuruje na liście wywozowej L. 033/2 (45), 5829. Rozstrzelany przez sowietów, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień nadkomisarza policji państwowej.

BIBLIOGRAFIA

Na posterunku. Policja Państwowa w powiecie przasnyskim 1919-1939, Przasnysz 2019, s. 116.

Katyń 1940: https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r96757502,HERR.html.

Sejm Wielki.pl: https://www.sejm-wielki.pl/b/katyn.4261.