O. Fortunat Jajko

O. Fortunat, właśc. Andrzej Jajko  (ur. 24 listopada 1826 r. w Janowie Lubelskim, zm. 11 stycznia 1911 r. w Przasnyszu) – karmelita trzewiczkowy, przeor klasztoru w Woli Gułowskiej, więziony za udział w powstaniu styczniowym, następnie wieloletni kapelan sióstr kapucynek w Przasnyszu.  Był synem Kazimiera i Elżbiety z domu Kuśnierz. Jego ojciec był sukiennikiem. Do zakonu karmelitów wstąpił w 1844 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1850 r. W początkach lat 60. XIX w. był przeorem klasztoru karmelitów w Woli Gułowskiej. Kontynuował rozpoczęty w 1856 r. remont kościoła klasztornego (w tym okresie zastąpiono gontowe daszki na wieżach kościelnych nowymi hełmami z blachy). W lutym 1864 r. został wraz z ojcem Anastazym Jadochowskim (powstańczym naczelnikiem miasta Baranowa) aresztowany przez władze carskie. Ojcu Fortunatowi udowodniono kontakty z dowódcami powstańczymi i gromadzenie broni w klasztorze. Skazany na więzienie, wypuszczony został na jesieni 1864 r., lecz niebawem aresztowany ponownie i zamknięty w twierdzy w Dęblinie. Jego przypadek został objęty amnestią w maju 1866 r. Opuściwszy więzienie, został skierowany przez władze carskie do klasztoru w Oborach. Od 1877 r., przez kolejne 33 lata był kapelanem sióstr kapucynek w Przasnyszu i jednocześnie zarządcą kościoła klasztornego św. Klary i św. Józefa. Przeprowadził restaurację kościoła, cieszył się w okolicy sławą świątobliwego kaznodziei i spowiednika. Zmarł po krótkiej chorobie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu.   

Bibliografia
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część czwarta, Przasnysz – Ciechanów 2011, s. 21.
2. Michał Marian Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, tom 2, Płock 2010, s. 148.
3. Fortunat Jajko: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fortunat_Jajko.