Antoni Piłkowski

Starszy posterunkowy Policji Państwowej Antoni PIŁKOWSKI, syn Franciszka, urodził się 14 stycznia 1894 roku w Płaszczewie. W policji służył od 1918 roku. Przez wiele lat służbę pełnił w woj. warszawskim, m.in. w powiecie ciechanowskim (1925), następnie na posterunku Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim, we wrześniu 1939 roku w Przasnyszu. Uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany w Twerze, pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje (Rosja). W 2009 roku pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.
Antoni Piłkowski w 1932 roku zawarł związek małżeński z Klarą Nawrocką (ur. 1904). Klara Piłkowska była właścicielką sklepu spożywczego przy ul. Browarnej w Warszawie, odziedziczonego po matce, Zofii Nawrockiej. Zginęła w 1944 roku w Powstaniu Warszawskim. Klara i Antoni Piłkowscy mieli dwoje dzieci: Zbigniewa (ur. 1933) i Jerzego (1939-2008). Zbigniew Piłkowski, prof. zwyczajny, dr nauk technicznych, pracownik Politechniki Częstochowskiej w latach 1953 – 2004, mieszka w Częstochowie. Dorobek naukowy profesora to dwa opracowania monograficzne, kilkadziesiąt publikacji krajowych i zagranicznych oraz kilka patentów. Jego dorobek artystyczny obejmuje kilkanaście dużych reliefów, ponad 50 medali, a także kilkadziesiąt projektów i realizacji w brązie różnych form plastycznych. Drugi z synów Antoniego Piłkowskiego, Jerzy zmarł w Warszawie. Był pracownikiem Instytutu Biocybernetyki Polskiej Akademii Nauk.