Stanisław Królicki

Stanisław Królicki (ur. 24 marca 1899 r. w Czernicach Borowych, zm. w 1964 r.) - żołnierz POW, kowal.
Był synem Antoniego i Teofili z Tylińskich oraz bratem stryjecznym Bronisława i Stefana Królickich. Ojciec pracował jako kołodziej. Stanisław należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Dowodził pierwszą sekcją przasnyskiego plutonu POW, który w 1918 r. rozbrajał Niemców w mieście. Nosił pseudonim "Śmirus". W latach trzydziestych uczestniczył w pracach koła powiatowego Związku Peowiaków w Przasnyszu. Uzyskał prawo do noszenia Krzyża POW. Stanisław Krolicki był kowalem w Czernicach Borowych, należał do tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
5 sierpnia 1922 r. poślubił w Mławie mieszkankę tego miasta, urodzoną w Rydzewie Stefanię Jagodzińską, córkę Antoniego i Antoniny z Żurawskich. Miał z nią dwie córki: Wiesławę i Barbarę oraz syna Andrzeja.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Czernicach Borowych, 1899, akt chrztu nr 17.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mławie, 1922, akt małżeństwa nr 101.
3. Aleksander Drwęcki, Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przasnyskim w latach 1916-1918, Przasnysz 1994, s. 8, 13, 25.
4. Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 94, 95.
5. Maria Nałęcz, Grzegorz Zieleniecki, 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych, Czernice Borowe 2014, s. 51.
6. Materiały nt. rodziny Królickich w oprac. Andrzeja Królickiego, w zbiorach autora.