Post. Stanisław Milewski

Urodził się 30 kwietnia 1911 we wsi Milewo Rączki (dziś w gminie Krasne w powiecie przasnyskim). Był synem Karola Milewskiego i Władysławy z Kołakowskich.
Służył w policji państwowej. Po agresji sowieckiej na ziemie Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 r. osadzony został w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. został zamordowany w Twerze i pogrzebany w Miednoje, gdzie dziś znajduje się Polski Cmentarz Wojenny. W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r. w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów".