Marcin Gałkowski

Marcin Gałkowski (ur. 5 listopada 1806 r. w Baranowie w obwodzie przasnyskim, zm. po 1858 r.), uczestnik powstania listopadowego, emigrant.
Był synem Józefa Gałkowskiego, organisty i właściciela ziemi w Baranowie oraz Marty z Tabaków. Uczył się w szkole wojewódzkiej księży benedyktynów w Pułtusku. Do powstania przystąpił 10 grudnia 1830 r., służył jako podporucznik. Po upadku powstania wyemigrował do Francji, do St. Calais. Wstąpił tam do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Mieszkał w St. Calais w latach 1834-1837, w Nareil 1839-1840 i Tours 1841-1848. W 1844 r. został skreślony z TDP za nieprzestrzeganie jego zasad i przystąpienie do Zjednoczenia, którego członkiem był do 1847 r. W 1846 r. wrócił do Polski i wziął udział w powstaniu krakowskim. Ponownie wstąpił do TDP w 1846 r., skreślony został z listy jego członków 19 września 1847 r. Po raz trzeci został przyjęty do TDP w Le Mans w 1848 r. Od roku 1849 r. przebywał w Paryżu. W 1858 r. otrzymał pozwolenie na powrót do kraju. Jego dalsze losy są nieznane.
BIBLIOGRAFIA
Adam Białczak, Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", R. 13, 1999, s. 97.