Antoni Kukliński

Antoni Kukliński (ur. 2 lutego 1845 r. we wsi Bystre-Kurzymy w parafii Krzynowłoga Mała – zm. 23 maja 1934 r. w Janowie) – weteran powstania styczniowego.
Był synem młynarza ze wsi Bystre, Wojciecha Kuklińskiego i Anny z Rzepczyńskich.  
W powstaniu styczniowym służył początkowo w partii Tomasza Kolbego, a następnie w oddziale Palemona Nowickiego i Józefa Trąmpczyńskiego. Brał udział w bitwie pod Myszyńcem. W okresie międzywojennym mieszkał w Janowie. Jako weteran powstania styczniowego w 1919 r. odebrał zapomogę w wysokości 150 marek z funduszów Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Otrzymał też stopień podporucznika. Antoni Kukliński dożył 70. rocznicy wybuchu powstania. W książce Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 r. Na 70-lecie Powstania Styczniowego, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Weteranów 1863 r. zaprezentowana została jego sylwetka. Zmarł w wieku 92 lat.
BIBLIOGRAFIA
1. Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 r. Na 70-lecie Powstania Styczniowego, red. W. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1934, s. 28.
2. Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 50.
3. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krzynowłodze Małej: 1845, akt urodzenia nr 27.
4. Informacja Grażyny Cosik, z-cy kierownika USC w Janowie, 20.08.2013 r.